Logo

Whistleblowing

You can either create a new case or follow up on a previous one. Your report will be kept confidential and will be handled with the utmost sensitivity.


VisselblåsarpolicyVem kan visselblåsa

En visselblåsare är en person med anknytning till vår arbetsplats som slår larm om missförhållanden som man uppfattar vara av ett större allmänt intresse.

 

Du som larmar om missförhållanden på jobbet ska genom den nya lagen skyddas mot repressalier, detta oavsett om du rapporterar anonymt eller inte. 

Utöver anställda kan även volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare slå larm.


Vad kan man rapportera i en visselblåsning

Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också gälla illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt. 

Exempel på visselblåsarärenden :

 • Bedrägeri eller korruption

 • Trakasserier, mobbning och diskriminering

 • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder

 • Skador på miljö eller egendom

 • Medvetna lagöverträdelser

Du kan alltså rapportera om uppenbara lagbrott, händelser som är risk för miljön eller individers säkerhet, uppförande som inte är i linje med våra etiska policys eller andra händelser som kan påverka företagets ekonomi eller skatteredovisning.Ej visselblåsning

Något som inte ska larmas om genom visselblåsarfunktionen är personligt missnöje eller klagomål som till exempel rör din egen arbetssituation, trivsel på arbetsplatsen eller arbetsrättsliga ärenden. 

Dessa ärenden hanteras genom andra kanaler såsom Chefsdialog, HR, Skyddsombud, Fackligt ombud mmHur och till vem rapporterar man

Som Visselblåsare har man 3 rapporteringsvägar att välja mellan:


Intern visselblåsning    Rapportering genom vår Interna visselblåsarrutin, se beskrivning av processtegen nedan.


Extern visselblåsning    Det finns officiellt utsedda myndigheter som har skyldighet att ta emot, följa upp och ge feedback på visselblåsning. Länk till utsedda myndigheter.


Offentlig visselblåsning     I första hand skall visselblåsning ske internt eller externt innan man väljer att visselblåa genom media eller genom sociala medier) 
Intern visselblåsarrutin

Vår interna Visselblåsarfunktion hittar du i vårt HR- verktyg Evity eller via en länk på vår hemsida (finns längst ner på sidan) och där kan du anonymt larma om missförhållanden på jobbet. https://app.evity.hr/

 

Info angående ärendemottagare/visselblåsare

De som utses att hantera rapporterna (ärendemottagare) ska ha ett visst mandat att agera utan verksamhetsutövarens godkännande, till exempel mandat att inleda och avsluta utredningar eller ha frihet att formulera slutsatser från uppföljningen av rapporter utan att verksamhetsutövaren godkänner slutsatserna.


Du som visselblåsare kan välja att vara anonym som rapportör och skyddas mot ev repressalier. 
 Processen för Intern visselblåsning ser ut som följande:


 1. Du väljer ärendemottagare och beskriver ditt ärende. Vill du inte vara anonym får du ange ditt namn i beskrivningen.

 2. En notifikation skickas till ärendemottagaren att det finns en rapport att ta del av.

 3. En (anonym) dialog kan då startas mellan visselblåsare och ärendemottagare.

 4. Notifikationer skickas mellan Ärendemottagare och Visselblåsare när något hänt i ärendet- eller om det finns något att agera på, med en länk till rapporten.  

 5. Ärendemottagare får två val.

  • Avvisa rapporten (ex. om något har rapporterats som inte hör till visselblåsning) 

  • Att lösa/ avsluta ärendet. Då sammanställs meddelanden och ev. bifogade filer/ dokument som sedan sparas i Evity som max 2 år.

Du har rätt att få en bekräftelse av rapportmottagaren att din rapport är mottagen inom sju dagar och uppföljning och återkoppling inom tre månader.

 

Utöver den valda rapportmottagaren kan ev Rektor Arvid Hardmo komma att ta del av rapporten. 
Submit Case

This will be used to send you updates on the case.
It will not be shared with anyone.