Logo

Whistleblowing

You can either create a new case or follow up on a previous one. Your report will be kept confidential and will be handled with the utmost sensitivity.


Visselblåsarpolicy

En visselblåsare är en person med anknytning till vår arbetsplats som slår larm om missförhållanden som man uppfattar vara av ett större allmänt intresse.

 

Du som larmar om missförhållanden på jobbet ska skyddas mot repressalier. Utöver anställda kan även volontärer, praktikanter samt personer utanför verksamheten slå larm.

 

Du kan rapportera om uppenbara lagbrott, händelser som är risk för miljön eller individers säkerhet, uppförande som inte är i linje med våra etiska policys eller andra händelser som kan påverka företagets ekonomi eller skatteredovisning.


Något som inte ska larmas om i vår visselblåsarfunktion är personliga ärenden som exempel rör trivsel på arbetsplatsen eller arbetsrättsliga ärenden. 

 

Visselblåsarfunktionen hittar du i vårt HR verktyg Evity eller via länk på vår hemsida och där kan du anonymt larma om missförhållanden på jobbet. https://app.evity.hr/

 

 Processen för en visselblåsning ser ut som följande:

  1. Du väljer ärendemottagare och beskriver ditt ärende. Vill du inte vara anonym får du ange ditt namn i beskrivningen.

  2. En notifikation skickas till ärendemottagaren att det finns en rapport att ta del av.

  3. En (anonym) dialog kan då startas mellan visselblåsare och ärendemottagare.

  4. Notifikationer skickas till ärendemottagare och Visselblåsare när något hänt i ärendet- eller om det finns något att agera på, med en länk till rapporten.  

  5. Ärendemottagare får två val.

    • Avvisa rapporten (ex. om något har rapporterats som inte hör till visselblåsning) 

    • Att lösa/ avsluta ärendet. Då sammanställs meddelanden och ev. bifogade filer/ dokument och sparas i Evity som max 2 år.

Du har rätt att få en bekräftelse av rapportmottagaren att din rapport är mottagen inom sju dagar och uppföljning och återkoppling inom tre månader.

 

Utöver den valda rapportmottagaren kan ev. andra handläggare av visselblåsarärenden ta del av information. 

Submit Case

This will be used to send you updates on the case.
It will not be shared with anyone.