Logo

Whistleblowing

You can either create a new case or follow up on a previous one. Your report will be kept confidential and will be handled with the utmost sensitivity.


En visselblåsare är en person med anknytning till vår arbetsplats som slår larm om missförhållanden som man uppfattar vara av ett större allmänt intresse.

Du som larmar om missförhållanden på jobbet ska skyddas mot repressalier. Utöver anställda kan även praktikanter, konsulter och aktieägare slå larm.

Du kan rapportera om uppenbara lagbrott, händelser som är risk för miljön eller individers säkerhet, uppförande som inte är i linje med våra etiska policys eller andra händelser som kan påverka företagets ekonomi eller skatteredovisning. Du behöver inte ha bevis men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Ju tydligare information du kan lämna desto enklare blir det att bedöma ärendet.

 

Något som inte ska larmas om i vår visselblåsarfunktion är personliga ärenden som exempel rör trivsel på arbetsplatsen eller arbetsrättsliga ärenden - för sådana ärenden kontakta en kontorschef, HR-chef, vice VD eller VD.

 

Visselblåsarfunktionen hittar du i vårt HR-verktyg Evity eller via länken på vår hemsida och där kan du anonymt larma om missförhållanden på jobbet https://app.evity.hr/

 

Processen för en visselblåsning ser ut som följande:

1. Du väljer ärendemottagare och beskriver ditt ärende. 

Vill du inte vara anonym kan du ange ditt namn i beskrivningen. 

Anger du din e-post får du notifikationer till din mail när det sker något i ärendet. 

Vill du inte ange din e-post måste du spara ärendenumret du får och själv logga in med ärendenumret för att följa vad som händer. 

Du kan ange ärendet i text eller ladda upp en fil (även ljudfil går att ladda upp).


2. En (anonym) dialog kan då startas mellan visselblåsare och ärendemottagare.

3. Notifikationer skickas till ärendemottagaren och dig som visselblåsare när något hänt i ärendet - eller om det finns något att agera på, med en länk till rapporten.  

4. En notifikation skickas till ärendemottagaren att det finns en rapport att ta del av.

5. Ärendemottagare får två val:
  • Avvisa rapporten (ex. om något har rapporterats som inte hör till visselblåsning) 
  • Att lösa/ avsluta ärendet. Då sammanställs meddelanden och ev. bifogade filer/ dokument och sparas i Evity som max 2 år.

Du har rätt att få en bekräftelse av rapportmottagaren att din rapport är mottagen inom sju dagar och uppföljning och återkoppling inom tre månader.

 

Utöver den valda rapportmottagaren kan ev. VD Lars Bjerke komma att ta del av rapporten. Submit Case

This will be used to send you updates on the case.
It will not be shared with anyone.