Logo

Whistleblowing

You can either create a new case or follow up on a previous one. Your report will be kept confidential and will be handled with the utmost sensitivity.Rapportera Oetiskt eller Olagligt Beteende Säkert och Konfidentiellt

Hos Evity tar vi etik och integritet på allvar. Om du är medveten om något beteende som strider mot våra värderingar, lagar eller etiska riktlinjer, uppmanar vi dig att använda vårt visselblåsningssystem Evity för att rapportera det.

Varför Visselblåsning är Viktigt

Visselblåsning hjälper oss att identifiera problem som kan skada våra anställda, kunder och även hela företaget. Genom att rapportera olämpligt beteende bidrar du till att upprätthålla en trygg och rättvis arbetsmiljö.

Vad Kan Rapporteras?

 • Ekonomisk oredlighet eller bedrägeri
 • Diskriminering eller trakasserier
 • Miljöbrott
 • Hälso- och säkerhetsrisker
 • Dataintrång eller IT-relaterade risker
 • Olämplig användning av företagsresurser
 • Annat beteende som strider mot företagets etiska riktlinjer

Hur Det Fungerar

 1. Anonymitet: Evity garanterar din anonymitet om du väljer att vara anonym.
 2. Rapportering: Använd vårt enkla och användarvänliga formulär för att skicka in din rapport.
 3. Uppföljning: Ett unikt ID genereras för din rapport, vilket gör det möjligt för dig att följa ärendets status och kommunicera med oss utan att avslöja din identitet.
 4. Utredning: Vi tar varje rapport på största allvar och kommer att utreda ärendet grundligt.
 5. Skydd mot Repressalier: Vår policy och lagstiftningen skyddar dig från eventuella repressalier för att ha rapporterat i god tro.


Submit Case

This will be used to send you updates on the case.
It will not be shared with anyone.